Za polovinu času dotace NZÚ požádáno o 1/3 alokace !!!

V měšci NZÚ zbývá 13 mld. Kč, tzn. 2/3 alokace. Čas je již jen poloviční.

Společnost byla registrována v novém seznamu oprávněných zhotovitelů zateplování fasád, střech, výměn výplní otvorů a realizátorů projektů tzv. " na klíč ". Nově vzniklý seznam zhotovitelů je odlišný od Seznamu odborných dodavatelů, ze kterého byla povinnost žadatelů o dotaci vybírat.

Nové stránky Poradenského centra Nová zelená úsporám nalzenete na https://nzu.sfzp.cz/ .

Na období 2014 - 2021 je v programu NZÚ alokováno cca 19 mld. Kč. V polovině roku 2017 bylo podáno 26 000 žádostí na částku cca 9 mld. Kč. Tzn. zbývá polovina času na 2/3 alokace.

Související články

Dotační management