Dotační management

Dotační management pro podání žádosti o dotaci z programu Panel 2013+

 • Nastavení projektu dle parametrů dotačního programu
 • Kompletace příloh pro podání žádosti 1. fáze
 • Podání žádosti
 • Komunikace s Fondem rozvoje bydlení pod dobu administrace žádosti (řízení o poskytnutí úvěru)
 • Kompletace příloh pro podání žádosti 2. fáze
 • Komunikace s Fondem rozvoje bydlení pod dobu zpracování návrhu Smlouvy o poskytnutí úvěru a návrhu ostatních smluvních dokumentů.  

Dotační management pro podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám

 • Kompletace podkladů pro podání žádosti
 • Optimalizace parametrů projektu vzhledem k podmínkám projektu
 • Podání žádosti o dotaci
 • Komunikace s fondem do doby akceptace žádosti
 • Doložení dokončení realizace
 • Prohlášení o přijetí podmínek dotace

Dotační management pro podání žádosti o dotaci z programu MMR

 • Kompletace podkladů pro podání žádosti
 • Optimalizace parametrů projektu vzhledem k podmínkám projektu
 • Podání žádosti o dotaci
 • Komunikace s MMR resp. CRR
 • Doložení dokončení realizace

Naše společnost úspěšně podala žádosti o dotaci či s poskytovala součinnost při vyřizování uvedených dotací např. pro domy:

Rytířova 779, Praha 12

Cihlářova 657 - 659, Praha 12

Šumberova 357 - 359, Praha 6

Zdiměřická 1440 - 1442, Praha 11

Dobřejovická 658, Praha 4

Valentova 1729 - 1731, Praha 11

Emilie Hyblerové 531 - 533, Praha 11

Škábova 3057 - 3058, Praha 15

Sofijská 2797, Tábor, aj.

 

 

Související články

Inženýrská a poradenská činnost Projekční práce