Projekční práce

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

 • více informací k energetickým hodnocením - ZDE

Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Typický rozsah projektové dokumentace pro stavební řízení obsahuje zejména:

 • průzkum současného stavu, ověření geometrie objektu
 • textovou část (průvodní zpráva, souhrnná zpráva, technická zpráva)
 • situace stavby
 • dokladová část
 • zásady organizace výstavby
 • požárně bezpečnostní řešení stavby
 • pohledy – starý stav
 • pohledy – nový stav
 • návrh barevného řešení (3 varianty)
 • typické detaily
 • výkaz výměr a orientační rozpočet

Reference na projektové práce (kontaktní osoby uvedeny v sekci REFERENCE):

DSP – Zateplení objektu Dobřejovická 568, Praha 4 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Cihlářova 657 – 659, Praha 12 – SVJ

DSP – Zateplení objektu Sofijská 2797, Tábor – SVJ

DSP – Zateplení objektu Plk. Petroviče, Dobříš 1022 - 1023 – SVJ

DSP – Zateplení objektu Boleslavova 1524 – 1529, Praha 4 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Vrátkovská 2061 – 2062, Praha 10 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Vrátkovská 2058 – 2060, Praha 10 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Fantova 1794 – 1797, Praha 13 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Na Domovině 687 – 688, Praha 12 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Em. Hyblerové 524 - 526, Praha 11 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Rytířova 780, Praha 12 - BD

DSP – Zateplení objektu Rytířova 779, Praha 12 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Bellušova 1855 – 1857, Praha 13 - SVJ

DSP – Zateplení obvodového pláště Topinkova 1139, Nové Strašecí - SVJ

DSP – Zateplení bytového domu Vondroušova 1199 – 1201, Praha 6 - SVJ

DSP – Zateplení obvodového pláště Podjavorinské 1605 – 1607, Praha 11 - SVJ

DSP – Zateplení objektu Bronzová 2012, Praha 13 - BD

DSP – Zateplení bytového domu Okružní 1049, Nové Strašecí - SVJ

 

Související články

Inženýrská a poradenská činnost Dotační management