Zateplování budov

Zateplování budov provádíme převážně z exteriérové strany, pouze u konstrukcí, které je třeba chránit proti účinkům chladu z interiéru (podlahy vytápěných prostorů nad nevytápěnými), realizujeme zateplení i uvnitř budov.

Při realizaci prací důsledně dodržujeme ustanovení ČSN 732901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS - External Thermal Insulation Composite System) v kvalitativní třídě A Cechu pro zateplování budov. Snížení kvality materiálu probíhá pouze při požadavku objednatele.

Naše společnost zásadně zakázky realizuje z ucelených zateplovycích systémů od největších výrobců zateplení. Nedochází ke kombinaci různých materiálů od různých výrobců.

Obr.: Skladba ETICS                    

 

Obr.: Skladba zateplovacího systému Baumit Pro

Zateplení provádíme převážně z:

  • EPS 70 F (fasádní expandovaný polystyren) - hlavní plochy objektu,
  • MW (minerální vlna) - požární pásy a ostatní plochy vyžadující třídu reakce na oheň A (nehořlavost)
  • XPS (extrudovaný polystyren) - sokl objektu a pruh kolem podlah lodžií a balkonů proti nasákavosti
  • EPS 100 S (střešní expandovaný polystyren) - plochy střech

Do prostorů lodžií nabízíme kvalitnější izolanty s lepší tepelně-izolační charakteristikou:

  • EPS Grey (expandovaný polystyren s příměsí grafitu)
  • fenolická deska.

Standardem u naší společnosti je kontrola provádění zateplovacího systému jak od technika výrobce, tak i od Technického zkušebního ústavu stavebního, který naši společnost certifikuje. K dalším běžným činnostem, které při realizaci provádíme, je zajišťování výtažných zkoušek kotev ať fasády nebo na střeše a návrh kotevního plánu před zahájením prací. Tím získáváme jistotu, že naše dílo bude po dobu své životnosti plnit spolehlivě svou funkci, pro kterou bylo stvořeno - zlepšení izolačních vlastností obvodového pláště, ochrana stávající konstrukce před vnějšími vlivy a zlepšení estetické stránky objektu.

Samozřejmostí při realizaci zateplení je dodávka a montáž systémových lišt zateplovacího systému jako jsou rohové lišty, okapnicové lišty, podparapetní profily, APU lišty, apod.. Používáme PVC profily pro eliminaci tepelných mostů.

Založení zateplovacího systému doporučujeme provést pod úrovní terénu, čímž jsou splněny nejen náročné protipožární požadavky, ale dojde i k ochraně celé stěny objektu vč. soklové části. Ruku v ruce s touto úpravou jde oprava okapového chodníčku, který provádíme za využití zahradních obrubníků s vložením betonových velkoformátových dlaždit nebo vymývaného kameniva (kačírku) dle přání objednatele.

V neposlední řadě je při zateplování budov nutné realizovat výměnu svodů hromosvodu. Původní hromosvodná lana nahrazujeme novými lany s prodlouženými kotvami a ochrannými úhelníky.

Odkaz na barevnou paletu WEBER: http://www.weber-panel.cz/vzorniky/images/color-line_rada.pdf

Odkaz na barevnou paletu BAUMIT: https://www.baumitlife.com/colors-by-color 


Související články

Sanace podlah a lodžií Okna a dveře Zasklívání lodžií Klempířské práce Zámečnické práce Sanace střech