Sanace střech

Do portfolia našich služeb patří a ruku v ruce se zateplením obvodových stěn objektů jde i sanace a zateplování střešních plášťů. Jedná se převážně o opravy hlavních ploch střech, střech nad strojovnami výtahů a v neposlední řadě i stříšek nad předsazenými lodžiemi, vstupy, apod..

Dnes nejrozšířenějšími materiály, které se na zajištění spolehlivého odvodu dešťové vody používají, jsou SBD modifikované živičné pásy a různé měkčené hydroizolační fólie. Naše společnost nabízí provedení střechy v obou těchto systémech.

Obr.: Skladba SBS modifikovaného asfaltového pásu

Obr.: Skladba fóliového hydroizolačního systému


Zateplení střechy lze provést dvěma způsoby:

  • kontaktně z vnějšího prostoru střešního pláště
  • zafoukáním celulózové nebo minerální izolace do dutiny dvouplášťové střechy (viz www.ciur.cz)

Pro kontaktní zateplení využíváme střešní expandovaný polystyren EPS 100 S, který je únosnější než fasádní polystyren a přenese i zatížení od běžného provozu na střeše. Po nakotvení desek izolantu provádíme montáž ochrané textilie a vlastní fóliové izolace střechy vč. opracování prostupů a oprav vzduchotechnických konstrukcí a zařízení. Vlastní montáži kotveného systému vždy předchází výtažná zkouška a návrh kotevního plánu.

Při realizaci asfaltového systému lze pro kotvení desek izolantu použít asfaltová lepidla a polystyrenové desky s nakašírovaným živičným pásem pro snazší a spolehlivější montáž následného modifikovaného pásu, který je zvrchu kryt břidlicovým posypem.


Související články

Zateplování budov Sanace podlah a lodžií Okna a dveře Zasklívání lodžií Klempířské práce Zámečnické práce