Nová zelená úsporám pro PRAHU - 2. výzva

Druhá vlna dotací je v plném běhu, vyřizujeme desítky ročně

Dotační program vypsaný Státním fondem životního prostředí      

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Posudek ornitologa je uznatelným nákladem v rámci dotace.

Žadatelé:          SVJ/BD v hl. m. Praha

Stav:                 běží od jara 2016 kontinuálně

Podání žádosti:  před, v průběhu či po realizaci opatření provedených po 1.1.2015, max. stáří opatření 24 měsíců

Podmínky:            pro bytové domy vystavěné před 1.7.2007

podpora není na repasovaná nebo použitá zařízení a materiál

Oblast  

  Energetická  třída     

  Procento snížení primární energie  

  Parametr prostupnosti tepla  

  Příklad U    (W/m2K)
      vnější stěna    

A.0

-

> 20

< 0.9 x U dop. dle ČSN

0,225

A.1

C

> 30

U požadovaná dle ČSN

0,3

A.2

A – B

> 40

U požadovaná dle ČSN

0,3

 

Porovnání součinitelů prostupnosti tepla:

Parametr doporučené hodnoty Urec,20 pro těžkou vnější stěnu je 0,25 W/m2K, 0,9 x 0,25 = 0,225 W/m2K.

Min. požadovaný parametr pro stejný prvek UN,20 = 0,3 W/m2K.

Výše podpory pro měněné stavební prvky obálky budovy:

Typ konstrukce

 A.O a A.1 (Kč/m2) 

 A.2 (Kč/m2) 

Obvodová stěna

510

680

Střešní konstrukce

480

600

Výplně otvorů

1500

2000

Podlaha na terénu

600

800

Ostatní kce, stropy

240

320

 

Skutečná dotace:            max. 40 % způsobilých výdajů, tzn. ze zkušenosti cca 30 - 35 % ceny díla

40 000,- na zpracování en. hodnocení, projektu a technického dozoru (max. 10 % z alokované částky)

Specifická dokumentace:

 

energetický posudek

dopracovaná projektová dokumentace

protokol o hydraulickém vyvážení topného systému

závěrečná zpráva TDI k realizovanému dílu

 

Související články

Dotovaný úvěr PANEL 2013 +