Nový stavební zákon je tady .... co přinese ?

Vláda schválila nový stavební zákon z dílny MMR, které si od něj slibuje u větších projektů zkrácení průměrné délky povolování z 5,4 roku na jeden rok.

Hlavními principy jsou:

  • jedno řízení před jedním stavebním úřadem
  • integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů
  • pevně dané lhůty
  • opatření proti nečinnosti
  • apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. 

 

Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.