A. Malé 770, Praha 11

A. Malé 770, Praha 11

Anežky Malé 770, Praha 11
Systém zateplení: rekonstrukce vstupu a lodžií
Objednatel: SVJ - pí. Šolínová 605 228 248

08 - 09/2016Rozpočet: 160 000,-