Bělčická 2825, Praha 4

Bělčická 2825, Praha 4

příprava realizace - zateplení fasády a lodžií, dodávka a montáž nových ocelových balkonů, výměna zábradlí, zpracování projektu, vyřízení stav. povolení, podání dotace NZÚ
Systém zateplení:
Objednatel: SVJ - pí. Pazderníková

7-9/2024Rozpočet: 6 000 000,-