Bělohorská 1427 - 1652, Praha 6

Bělohorská 1427 - 1652, Praha 6

sanace a zateplení střešního pláště vč. zateplení strojoven
Systém zateplení: DEKROOF, WEBER
Objednatel: SVJ - pí. Švingrová

04 - 07/2022Rozpočet: 5 400 000,-