Dědinova 2010 - 2012, Praha 11

Dědinova 2010 - 2012, Praha 11

Dědinova 2010 - 2012, Praha 11
Systém zateplení: Weber.Therm.Elastik, tř. A
Objednatel: BD - pí. Pavlišová 603 919 056

04-07/2015Rozpočet: 15 230 000,-