Kremnická 3031, Praha 4

Kremnická 3031, Praha 4

příprava realizace
Systém zateplení: WEBER Therm Elastik, tř. A
Objednatel: SVJ - pí. Šmídová

7-11/2019Rozpočet: 14 700 000,-