Lessnerova 261 - 262, Praha 10

Lessnerova 261 - 262, Praha 10

Lessnerova 261 - 262, Praha 10
Systém zateplení: Weber Therm Klasik
Objednatel: SBD - Ing. Pospíšil 602 246 397

04 - 07/2010Rozpočet: 3 750 000,-