Laudova 1013 - 1014, Praha 6

Laudova 1013 - 1014, Praha 6

Laudova 1013 - 1014, Praha 6
Systém zateplení: oprava vstupů WEBER
Objednatel: SVJ, Ing. Borůvka 776 632 660

08 - 09/2012Rozpočet: 200 000,-