Senohrabská 2946, Praha 10

Senohrabská 2946, Praha 10

Senohrabská 2946, Praha 10
Systém zateplení: sanace a zateplení střechy - Sikaplan 15G
Objednatel: SVJ - p. Řimák 722 940 747

05 / 2018Rozpočet: 400 000,-