U Kamýku 870 - 871, Praha 12

U Kamýku 870 - 871, Praha 12

dokončena realizace I. etapy, probíhá II. etapa
Systém zateplení: Weber.Therm.Elastik, tř. A
Objednatel: SVJ - Ing. Navrátil

3-4/2019 / 3-7/2022Rozpočet: 13 000 000,-