U Kombinátu 25 - 31, Praha 10

U Kombinátu 25 - 31, Praha 10

zateplení štítů objektu
Systém zateplení: Baumit Pro, tř. A
Objednatel: BD - p. Doubek 604 300 294

03/2019Rozpočet: 470 000,-