Zdiměřická 1436, Praha 11

Zdiměřická 1436, Praha 11

Zdiměřická 1426, Praha 11
Systém zateplení: Weber.Therm.Elastik, tř. A
Objednatel: SVJ - Ing. Návrat 797 997 694

3-5/2016Rozpočet: 1 600 000,-