Zelenečská 127 - 129, Praha 9

Zelenečská 127 - 129, Praha 9

příprava realizace
Systém zateplení: Weber.Therm.Elastik E, kval. tř. A
Objednatel: SVJ Trio

03-07/2022Rozpočet: 9 900 000,-