Skladba ceny zateplovacího systému v %

Zákazníci se na nás obracejí s dotazy, kolik lze "ušetřit" snížením tl. izolantu. Přinášíme procentuální vyjádření skladby ceny v ceně zateplovacího systému na m2.

Při změně tloušťky izolantu v zateplovacím systému dochází zároveň ke změně délky kotvy resp. ceny za kotvu, ostatní položky jsou neměnné. 

Z níže uvedeného plyne, že v ceně zateplení se izolant projevuje pouze jednou pětinou, 80 % ceny za zateplení je stejných. 

Uvedeme příklad:

Je dána cena zateplení z šedého polystyrenu tl. 160 mm. Pokud snížíme tloušťku izonaltu např. na 120 mm, tzn. o 4 cm, cena se sníží o 80,-/m2 což při celkové ceně za 1 m2 zateplení ve výši cca 1500,-/m2 je minimální úspora nákladů.

V případě, že by zákazník měl snížením tl. izolantu v zateplení přijít i o dotaci z titulu NZÚ, která je min. 700,-/m2 řádně zateplené plochy, jeví se zateplení menšími tloušťkami jako ekonomicky nevýhodné a pro realizaci nevhodné.