Vliv války na Ukrajině

Válečný stav na Ukrajině způsobuje nedostatek pracovníků pro provádění našich prací. Naše společnost se snaží optimalizovat výrobní proces tak, abychom byli schopni dostát svým smluvním závazkům.

Dne 24. 2. 2022 byla ze strany Ruské federace zahájena válka, která se do dnešního dne rozšířila na převážnou část Ukrajiny a jejíž další průběh a dopady do všech sfér života nelze naprosto předvídat.


V souvislosti s válečným stavem jsou přijímána různá opatření v rámci konkrétních dotčených států včetně České republiky (například nařízení branné povinnosti na Ukrajině, vyhlášení nouzového stavu na území České republiky s účinností od 04.03.2022 apod.). To může negativně ovlivňovat provádění naší práce, způsobovat dodatečné náklady anebo zpožďovat provádění prací.


Konkrétně hrozí zejména nedostatek kvalifikovaných proškolených pracovníků zhotovitele, který tvoří mimo jiné státní příslušníci Ukrajiny, nedostatek materiálu na trhu určeného pro realizaci stavebních prací a dodávek, zdražení surovin (např. el. energie, ropa, plyn apod.) a materiálů z nich vyráběných.

Bohužel nemůžeme vyloučit i jiné negativní dopady války, které nyní nedokážeme předpovědět.