Zdražování materiálu o 20 % - 40 % ...

Informace od dodavatelů stavebních materiálů... Zdražení avizovali i výrobci tmelů, stavebních lepidel a omítkovin, skla, železa, hliníkových výrobků, aj. Zdražení tmelů až o 42 % !

 

 

 

 

Oznámení o zdražení sortimentu spol. Likov z 30.8.2021


Vážení obchodní partneři,                                                                                       


vzhledem k tomu, že globální nedostatek surovin způsobuje neustálý růst cen prakticky všech materiálů, jsme nuceni opětovně upravit prodejní ceny některých produktů a to s platností od 15.9.2021.

Z důvodu neustále velmi vysoké poptávky po všech stavebních materiálech a již dříve avizovaných kapacitních problémech, prosím, abyste nám své objednávky i nadále zasílali pravidelně s větším předstihem a v množství, které pokryje vaši běžnou zásobu. U vysokoobrátkového sortimentu již dlouhodobě nejsme schopni držet potřebné skladové zásoby a vše z výroby míří rovnou k zákazníkům. Dodací lhůty těchto výrobků u většího množství jsou až 3 týdny od termínu objednání. Svými včasnými objednávkami si v našem systému rezervujete své vlastní termíny výroby.

Objednávky adresované na stavby se budeme snažit v rámci možností i nadále vyřizovat prioritně.

Pro fakturaci dodaného zboží nebude rozhodujícím faktorem datum přijetí objednávky, nýbrž termín její expedice. Fakturace bude prováděna na základě aktuálně platných cen v době dodání.

Aktuální prodejní ceny avizovaného zdražovaného sortimentu jsou platné pouze do vyprodání našich současných skladových zásob. Jelikož máme zásoby značně omezené, nebudeme přijímat objednávky nad rámec standardně objednávaného zboží jako v loňském roce ve stejném období.

V případě, že obdržíme objednávku na zboží, u něhož budou starší skladové zásoby již vyprodány, vyhrazujeme si právo takovou objednávku po vzájemném odsouhlasení dodat za nové ceny a to i před termínem oznámeného zdražení, případně ji nedodat vůbec a to bez jakékoliv možnosti sankce.

Zvýšení cen jednotlivých kategorií a skupin výrobků:
o Odvětrávané fasády, příslušenství 5 - 10%
o ETICS - LO zakládací lišty AL 15%
o ETICS - lišty PVC/AL 5%
o ETICS - EPS/MW zátky 10%
o ETICS - tkaniny LIFITEX 4%
o ETICS - fasádní hmoždinky  BRAVOLL 10%
o Balkonové lišty AL, příslušenství 8%
o Izolační bandáže fleece 14%

o Omítky  

lišty PVC 3 - 5%
zakrývací fólie 3%
malířský fleece 3%
strečové fólie 18%

o SDK
 lišty PVC 3 - 5%
 lišty AL 7%
 závěsovina 10 - 25%
 revizní dvířka 10 - 15%
 Strait-flex výztužné pásky 18%
 zarážecí hmoždinky 5%
 rámové hmoždinky 5%

o Příslušenství pro beton
 distanční lišty a příslušenství 3%
 terče pod dlažbu 3%

o Odvodnění
 geotextilie 5%
 nopové fólie LINOP 400 2%
 nopové fólie příslušenství 3%
 lineární odvodnění LIKODRAIN 3%
 revizní šachty a příslušenství 3%
 geigery 3%

o Příslušenství pro střechy
střešní hmoždinky 6%
střešní vruty dle typu 5 - 10%
parotěsné fólie LifolTec F-PT 110 dle návinu 10 - 20%
parotěsné fólie LifolTec ALU reflex 6%

Děkuji za pochopení.

Roman Valenta
obchodní ředitel pro ČR a SR
jednatel společnosti LIKOV SK
V Kuřimi 30.8.2021


INFORMACE KE ZDRAŽOVÁNÍ A HORŠÍ DOSTUPNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z PLASTŮ, DŘEVA A KOVŮ

 

 

Zdražení a horší dostupnost stavebních materiálů.

 

 

 

Vážení zákazníci,

rád bych tímto způsobem reagoval na zvyšování cen některých stavebních materiálů a jejich horší dostupnost v posledním období.

Celosvětová situace v dodávkách stavebních materiálů z plastů, dřeva a kovů je velmi atypická. Dochází k výraznému zvyšování cen a v některých případech i k prodloužení dodacích termínů. Nejedná se pouze o některé materiály, jak tomu většinou bývalo v‌minulosti, ale prakticky o veškeré materiály, které jsou z výše uvedených surovin vyráběny.

Stavebniny DEK v předstihu zajišťují kapacity dodávek od všech seriózních evropských dodavatelů a věřím, že pro vaše stavby budeme mít materiálu dostatek. Jsme však nuceni akceptovat zvýšení cen našich dodavatelů, kterým se také výrazně a rychle zvyšují vstupy. V některých případech prosím počítejte i s prodloužením dodací lhůty.

Velice doporučuji na situaci upozornit investory a počítat s ní při uzavírání svých smluv. Dále doporučuji materiály objednávat s větším předstihem, než jste byli doposud zvyklí.
Při jednání s obchodními partnery můžete vycházet i z tohoto dopisu, ve kterém jsou dále specifikovány hlavní příčiny zvyšování cen a odhad jejich dalšího vývoje ve vybraných skupinách materiálů.

Obraťte se prosím na naše oblastní zástupce pro získání dalších informací a pro zajištění zboží na své zakázky.
Věřím, že aktuální situaci společně zvládneme, naši technici a produkt manažeři proto nyní dělají maximum.

Těšíme se na další spolupráci.

Za tým Stavebnin DEK
 

ředitel společnosti

 

 

 

Popis situace v nedostatkových skupinách materiálů


Výrobky z plastů – hlavní příčiny nedostatku:

 • Silný konec roku 2020 a tím nízké zásoby u výrobců.
 • Extrémní zima v Texasu zastavila mimo jiné produkci rafinerií a chemiček, Texas je klíčovým producentem PVC a dalších složek plastů pro celý svět.
 • Dlouhodobé plánované opravy některých výrobních zařízení.
 • Zvýšení ceny ropy.
 • Nedostatek volných kontejnerů, USA vykupují evropské a čínské výrobce plastů.
 • Explozivní nárůst výroby zdravotnických pomůcek a priorita této výroby.
 • Opatření spjatá s pandemií koronaviru.

Již došlo k navýšení cen až o 30 % u tepelných izolací z EPS, XPS, PIR. Obdobné zdražení očekáváme také u hydroizolačních folií z PVC a TPO a v menší míře asfaltových pásů. V krátkodobém horizontu se očekává, že se situace bude nadále zhoršovat, ceny pravděpodobně porostou a některé produkty mohou být nedostatkové.

Zdražování a nedostatek v oblasti tepelných izolací z plastů se nejspíš přelije i do střešních a fasádních desek z minerální vlny, ale může se nečekaně projevit i v jakékoliv další skupině výrobků.

Od 1. 4. 2021 dochází ke zdražení kanalizačních trubek KG o 15 %, rozvodů vody PPR a drenážních trubek z PVC. Zdražení pro rok 2021 nemusí být konečné. V rámci 2. pololetí lze očekávat další skokové zdražení.

Výrobky ze dřeva – hlavní příčiny nedostatku:

 • Extrémně vysoká poptávka USA po řezivu a OSB.
 • Předzásobování obchodních firem a zpracovatelů.
 • Nárůst ceny kulatiny a její nedostatek v ČR.
 • Omezení výroby z důvodu pracovních neschopností dělníků.

V porovnání s loňským rokem je aktuální růst cen v rozmezí 30 až 50 % a další růst cen očekáváme ještě v průběhu prvního pololetí 2021. Další vývoj cen bude záviset zejména na poptávce z USA.

Výrobky z kovů – hlavní příčiny nedostatku:

 • Nedostatek plechů a oceli z Asie a omezení nebo ukončení výroby některých hutí v Evropě.
 • Emisní povolenky.
 • Velké množství materiálu jindy určeného pro stavebnictví jde do automobilového průmyslu.

Vlivem výše zmíněného došlo za poslední tři měsíce již ke dvěma vlnám zdražování. Ceny se ve srovnání s r. 2020 zvedly u některých materiálů o více než 30 %. V rámci prvního čtvrtletí proběhlo zdražení měděných trubek o 20 % a je avizováno zdražení uhlíkové oceli o 15 % od 1. 5. 2021.

Sekundárním problémem je nedostatek materiálu, což zásadním způsobem prodlužuje dodací termíny. Lze očekávat, že do léta cena materiálů dále poroste. Ceny materiálu a jeho dostupnost jsou nyní garantovány s omezenou platností v řádech dnů.