Zdražování materiálu o 20 % - 40 % ...

Informace od dodavatelů stavebních materiálů... Zdražení avizovali i výrobci tmelů, stavebních lepidel a omítkovin, skla, železa, hliníkových výrobků, aj.

INFORMACE KE ZDRAŽOVÁNÍ A HORŠÍ DOSTUPNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z PLASTŮ, DŘEVA A KOVŮ

 

 

Zdražení a horší dostupnost stavebních materiálů.

 

 

 

Vážení zákazníci,

rád bych tímto způsobem reagoval na zvyšování cen některých stavebních materiálů a jejich horší dostupnost v posledním období.

Celosvětová situace v dodávkách stavebních materiálů z plastů, dřeva a kovů je velmi atypická. Dochází k výraznému zvyšování cen a v některých případech i k prodloužení dodacích termínů. Nejedná se pouze o některé materiály, jak tomu většinou bývalo v‌minulosti, ale prakticky o veškeré materiály, které jsou z výše uvedených surovin vyráběny.

Stavebniny DEK v předstihu zajišťují kapacity dodávek od všech seriózních evropských dodavatelů a věřím, že pro vaše stavby budeme mít materiálu dostatek. Jsme však nuceni akceptovat zvýšení cen našich dodavatelů, kterým se také výrazně a rychle zvyšují vstupy. V některých případech prosím počítejte i s prodloužením dodací lhůty.

Velice doporučuji na situaci upozornit investory a počítat s ní při uzavírání svých smluv. Dále doporučuji materiály objednávat s větším předstihem, než jste byli doposud zvyklí.
Při jednání s obchodními partnery můžete vycházet i z tohoto dopisu, ve kterém jsou dále specifikovány hlavní příčiny zvyšování cen a odhad jejich dalšího vývoje ve vybraných skupinách materiálů.

Obraťte se prosím na naše oblastní zástupce pro získání dalších informací a pro zajištění zboží na své zakázky.
Věřím, že aktuální situaci společně zvládneme, naši technici a produkt manažeři proto nyní dělají maximum.

Těšíme se na další spolupráci.

Za tým Stavebnin DEK
 

ředitel společnosti

 

 

 

Popis situace v nedostatkových skupinách materiálů


Výrobky z plastů – hlavní příčiny nedostatku:

 • Silný konec roku 2020 a tím nízké zásoby u výrobců.
 • Extrémní zima v Texasu zastavila mimo jiné produkci rafinerií a chemiček, Texas je klíčovým producentem PVC a dalších složek plastů pro celý svět.
 • Dlouhodobé plánované opravy některých výrobních zařízení.
 • Zvýšení ceny ropy.
 • Nedostatek volných kontejnerů, USA vykupují evropské a čínské výrobce plastů.
 • Explozivní nárůst výroby zdravotnických pomůcek a priorita této výroby.
 • Opatření spjatá s pandemií koronaviru.

Již došlo k navýšení cen až o 30 % u tepelných izolací z EPS, XPS, PIR. Obdobné zdražení očekáváme také u hydroizolačních folií z PVC a TPO a v menší míře asfaltových pásů. V krátkodobém horizontu se očekává, že se situace bude nadále zhoršovat, ceny pravděpodobně porostou a některé produkty mohou být nedostatkové.

Zdražování a nedostatek v oblasti tepelných izolací z plastů se nejspíš přelije i do střešních a fasádních desek z minerální vlny, ale může se nečekaně projevit i v jakékoliv další skupině výrobků.

Od 1. 4. 2021 dochází ke zdražení kanalizačních trubek KG o 15 %, rozvodů vody PPR a drenážních trubek z PVC. Zdražení pro rok 2021 nemusí být konečné. V rámci 2. pololetí lze očekávat další skokové zdražení.

Výrobky ze dřeva – hlavní příčiny nedostatku:

 • Extrémně vysoká poptávka USA po řezivu a OSB.
 • Předzásobování obchodních firem a zpracovatelů.
 • Nárůst ceny kulatiny a její nedostatek v ČR.
 • Omezení výroby z důvodu pracovních neschopností dělníků.

V porovnání s loňským rokem je aktuální růst cen v rozmezí 30 až 50 % a další růst cen očekáváme ještě v průběhu prvního pololetí 2021. Další vývoj cen bude záviset zejména na poptávce z USA.

Výrobky z kovů – hlavní příčiny nedostatku:

 • Nedostatek plechů a oceli z Asie a omezení nebo ukončení výroby některých hutí v Evropě.
 • Emisní povolenky.
 • Velké množství materiálu jindy určeného pro stavebnictví jde do automobilového průmyslu.

Vlivem výše zmíněného došlo za poslední tři měsíce již ke dvěma vlnám zdražování. Ceny se ve srovnání s r. 2020 zvedly u některých materiálů o více než 30 %. V rámci prvního čtvrtletí proběhlo zdražení měděných trubek o 20 % a je avizováno zdražení uhlíkové oceli o 15 % od 1. 5. 2021.

Sekundárním problémem je nedostatek materiálu, což zásadním způsobem prodlužuje dodací termíny. Lze očekávat, že do léta cena materiálů dále poroste. Ceny materiálu a jeho dostupnost jsou nyní garantovány s omezenou platností v řádech dnů.