Změna daní od 1.1.2024

Konsolidační balíček přináší změny ve výběru daní. Našeho oboru týkající se snížená sazba DPH na stavebn práce u rodinných a bytových domů klesne z 15 % na 12 %.

V rámci konsolidace veřejných financí vláda představila opatření, která mají pomoci předlužené státní kase, tzv. konsolidační balíček. V pátek 13. října 2023 prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Většina plánovaných úprav se týká daní a dalších povinných odvodů. Přečtěte si, jaké hlavní změny nás čekají – měly by začít platit od 1. ledna 2024 (pokud není u jednotlivých bodů uvedeno jinak).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • - zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %;
 • - zavedení limitace pro vstupní cenu za účelem daňových odpisů u osobních vozidel na 2 mil. Kč;
 • - zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci;
 • - zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • - zavedení tří sazeb DPH: 0 %, snížená 12 % a základní 21 %;
 • - nulová sazba bude platit na knihy;
 • - do 12% sazby budou spadat např. ubytovací a stravovací služby, noviny a časopisy, potraviny nebo stavební práce u rodinných a bytových domů;
 • - 21% sazba bude naopak nově aplikována např. na kadeřnické služby, svoz komunálního odpadu, či dodání řezaných květin a palivového dřeva.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB:

 • - zrušení školkovného a slevy na studenta;
 • - omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku;
 • - posun prahu pro progresivní 23% sazbu daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy;
 • - zavedení omezení u zaměstnaneckých nepeněžních benefitů (např. sportovní akce) na polovinu průměrné mzdy za rok;
 • - zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zavedení evidence DPP;
 • - nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti a stravenky budou mít stejný režim jako peněžitý příspěvek na stravování;
 • - zrušení odpočtu v případě příspěvku odborové organizaci;
 • - zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 tis. Kč za rok a sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů;
 • - zavedení omezení ve výši 40 mil. Kč v případě aplikace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu při splnění časového testu (platné od roku 2025 – u podílů a akcií nabytých do konce roku 2024 bude možné použít speciální definici pro nabývací cenu);
 • - snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 mil. Kč na 50 tis. Kč.

POJISTNÉ:

 • - navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %);
 • - znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 % (zaměstnavatel bude za své zaměstnance dál odvádět 2,1 % jako dosud);
 • - zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné OSVČ z 50 % na 55 %;
 • - zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ od roku 2026 (navázáno na průměrnou mzdu).

ÚČETNICTVÍ:

 • - změna výpočtu čistého obratu;
 • - možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně – britských librách, eurech nebo amerických dolarech;
 • - zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti.

SPOTŘEBNÍ A ENERGETICKÉ DANĚ:

 • - zavedení nové daně z náplní do e-cigaret;
 • - zvýšení daně z cigaret, doutníků a tabáku na kouření o 10 % (plus o další zvýšení v dalších letech);
 • - zvýšení spotřební daně z lihu o 10 % v roce 2024 a také v roce 2025 (tiché víno zůstává beze změn).

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ:

 • - navýšení daně z nemovitých věcí až na 1,8násobek od roku 2024;
 • - zavedení inflačního koeficientu, který bude od roku 2025 automaticky navyšovat daň o inflaci za předchozí období.

Kromě změn v daňové a účetní oblasti vláda v rámci tzv. Ozdravného balíčku připravuje také další opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Kompletní výčet najdete na webu Ministerstva financí.