U Kombinátu 25 - 31, Praha 10

U Kombinátu 25 - 31, Praha 10

příprava realizace
Systém zateplení: Baumit Pro, tř. A
Objednatel: BD - p. Doubek

03/2019Rozpočet: 470 000,-