Nová zelená úsporám 2014 - 2021

12.10.2021 bylo spušteno další kolo úspěšného dotačního titulu Nová Zelená úsporám, který plynule navázal na dosavadní program.

Nová Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí.

Bytovým domům bylo od roku 2014 vyplaceno celkem 583 žádostí o objemu 0,5 mld. Kč, což je ve srovnání s rodinnými domy (51 548 žádostí / 9,5 mld. Kč) mizivý poměr 5 % z celku.

 

Společnost Rebu-stav s.r.o. ročně pro své klienty vyřizuje cca 8 - 10 projektů se 100 % úspěšností, tzn. zhruba 2 % všech žádostí o dotaci NZÚ v ČR.

Související články

Porovnání výše dotace Nová Zelená úsporám a Panel 2013+ Nová Zelená úsporám - 2. výzva !!!