Nová Zelená úsporám - 2. výzva !!!

V období od 12.10.2021 do 30.6.2023 je možné žádat o dotaci v aktualizovaném programu Nová Zelená úsporám II

Parametry výzvy:

Oblast podpory:

A – zateplení
B – novostavby
C – zdroje energie
D – adaptační a mitigační opatření
E – projektová příprava

Oprávnění příjemci:

  • vlastník, SVJ, pověřený vlastník, aj.

Výše podpory:

  • až 50 % realizačních výdajů

Alokace:

  • pro dotace vyčleněno 5 mld. Kč

Termíny výzvy:

  • zahájení příjmu žádostí - 12.10.2021 v 10:00
  • ukončení příjmu žádostí - 30.6.2023 v 15:00 nebo při vyčerpání alokace

Termín realizace projektů:

  • realizace do 30.6.2025

Podání žádosti:

  • výhradně elektronicky s prokázáním totožnosti

Podmínky podpory:

Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

Po akceptaci žádosti je nutné dílo zrealizovat do 24 měsíců.

Související články

Dotovaný úvěr PANEL 2013 +