Nová Zelená úsporám LIGHT

Nový a jednodušší dotační titul pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a starobní důchodce bydlící v rodinných domech

Oprávnění žadatelé:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby

 • všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Na co lze čerpat:

 • zateplení fasád, střechy, okna, dveře, podlahy
 • možná je i kombinace opatření

Co bude k žádosti potřeba:

 • bankovní účet na jméno žadatele
 • fotodokumentace před provedením prací
 • Odborný posudek (zpracuje ZDARMA pracovník EKIS)
 • potvrzení o čerpání důchodu či příspěvku na bydlení
 • bankovní identita (možnost zmocnit k podání jinou osobu)

Realizace je možná svépomocí i pomocí specializovaných odborných firem.

Doložení opatření:

 • fotodokumentace provedených opatření
 • Zpráva o provedených opatřeních (vzor na webu NZÚ), potvrzená zástupcem EKIS

Maximální výše podpory je omezena na 150.000 Kč na dům dle provedených opatření.

Dotaci je možné získat ještě před provedením opatření formou zálohy. Žádat se dá na opatření provedená po 12.9.2022, a to před, v průběhu i po provedení opatření.

Pro podání žádosti je nutné kontaktovat zástupce z Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS nebo MAS), a ten zájemce celou administrací provede.  

Seznam zástupců EKIS - ZDE

 

Související články

Nová Zelená úsporám - 2. výzva !!!