Valtínovská 3 - 5 - 7, Praha 4

Valtínovská 3 - 5 - 7, Praha 4

Valtínovská 3 - 5 - 7, Praha 4
Systém zateplení: Weber Therm Elastik, tř. A
Objednatel: SVJ - PeadDr. Brázdová 775 960 368

8 - 10/2016Rozpočet: 1 350 000,-