Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Standardní přirážkou k základnímu rozpočtu je i sazba nebo výpočet VRN. Co to vlastně VRN jsou ?

Vedlejší rozpočtové náklady („VRN“)

Mezi tyto náklady lze počítat zejména následující:

 • zařízení staveniště (WC, kontejner, aj.)
 • osazení podružného měření vody, elektřiny
 • zabezpečení stavby (ochranné pásky)
 • mimostaveništní doprava
 • pojištění stavby po dobu realizace
 • mimořádně ztížené dopravní podmínky
 • doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět
 • provozní vlivy (dopravní značení, vyblokování stání pro vjezd techniky, apod.)
 • náklad na práci při ztížených výrobních a klimatických podmínkách (vítr, horko, rizikové příplatky, posyp, krycí plachty, apod.)
 • ostraha stavby
 • náklady na bankovní garance
 • náklady na zábory veřejných prostranství apod. 

Výši VRN vyjadřujeme nejčastěji dvěma způsoby:

 1. procentuelně (vztaženo k základně z rozpočtu)
 2. absolutními částkami (individuální kalkulací)

Výše procentní sazby závisí na složitosti stavby a podmínkách výstavby a kalkulant ji určuje na základě zkušeností a statistik z dřívějších staveb. Obvykle se tato hodnota pohybuje od 1% až po 15%.

 

Jedná se o způsobilý výdaj většiny dotačních titulů v ČR.

Související články

Co je to tzv. "poplastovaný plech" ? Co je to požární výška objektu ?