Vlastníci - prověřte si toho, kdo vede vaše výběrové řízení

Na nešvary je nutné upozorňovat a my v tom hodláme pokračovat

Vážení vlastníci bytových domů,

s ohledem na skutečnost, že se nám v době útlumu stavebních zakázek čím dál častěji objevuje nešvar, kdy organizátor výběrového řízení je neobjektivní při posuzování nabídek, doporučujeme všem zástupcům objektů i jednotlivým vlastníkům bytových jednotek důkladně prověřovat společnosti, jež vedení a organizaci výběrových řízení nabízejí či již zajišťují.

Mezi základní nekalé praktiky, které tyto společnosti používají, patří zejména výběr z okruhu s organizátorem spřízněných společností, které za provizi organizátorovi zakázku získávají.

Další možností, jak ovlivnit výběr zhotovitele je vnucování nesmyslných kritérií výběrových řízení (např. pojištění na několikanásobek hodnoty díla, přemrštěné požadavky na počty revitalizací či objem prováděných prací, doložení kvalifikace v oborech s realizací nesouvisející, požadavky na vysoké bankovní záruky či pozastávky, apod.). Výběrem uchazeče, který má v kalkulaci zahrnuty provize pro organizátora nezískáte zhotovitele s nejkvalitnější nabídkou ani s nejvýhodnější nabídkou, ale s nabídkou předraženou a leckdy s nabídkou nekvalitních materiálů.

 

V nemhoha případech jsme zaznamenali i podjatost členů výběrových komisí jednotlivých SVJ a BD. K tomuto tématu se více dočtete na:

http://www.novinky.cz/krimi/263692-zastupce-vlastniku-bytu-vybral-stavebni-firmu-za-uplatek-700-tisic.html

Věříme, že se v budoucnu budeme ucházet o zakázky pouze v řádně vedených a objektivně vyhodnocovaných výběrových řízeních.

Související články

Vzor výběrového řízení na zateplení