Vzor výběrového řízení na zateplení

ZDARMA ke stažení vzor objektivní výzvy, vyhodnocení, protokolů, apod.

S ohledem na skutečnost, že se stále častěji setkáváme při výběrových řízeních s rádoby objektivním vedením výběru a posouzením nabídek různými zájmovými společnostmi, jejichž vliv na výběr zhotovitele není ve většině případů veden ochranou zájmů jejich klienta (tedy SVJ a BD), ale vlastními zájmy, rozhodli jsme se v následujících bodech poskytnout zadavatelům "kuchařku", podle které si zvládnou vést výběrové řízení i jeho vyhodnocení vlastními silami.

Ušetří tím nejen odměnu organizátorovi výběrového řízení, ale zejména eliminuje různé nekalé praktiky, které v některých výběrových řízeních spatřujeme. Snažili jsme se o co nejobjektivnější vypracování vzorů výběrového řízení tak, aby nedocházelo k požadavkům na prokázání nesplnitelné kvalifikace a diskriminaci velkého počtu uchazečů. Věříme, že použitím těchto vzorů získáte nabídky solidních uchazečů, které máte možnost vyhodnotit tak, abyste s výběrem zhotovitele mohli být spokojeni.

1) Výzva k podání nabídky - dokument, ve kterém stanovíte požadavky na kvalifikaci uchazeče (odbornost, pojištění, reference, proškolení, apod.) a specifikujete rozsah prací, které poptáváte (většinou na základu projektové dokumentace a výkazu výměr)

2) Krycí list nabídky - vzorový list, který Vám umožní rychlou orientaci v podané nabídce uchazeče

3) Protokol z otevírání nabídek - pro "zafixování" cen z jednotlivých nabídek pro eliminaci možné manipulace s nabídkou slouží tento dokument, do kterého uvedete název uchazeče, doručení nabídky a nabídkovou cenu

4) Hodnotící tabulka - hodnocení nabídek po jejich prostudování je možné provést do této tabulky po předchozím vyplnění kritérií a jejich vah (např. na cenu kladete velký důraz, tak jí přiřadíte váhu cca 80 %, referencím přiřadíte 15 % a záručním podmínkám 5 % = součet vah musí být 100 %); hodnotící tabulka pomocí vážených průměrů stanoví pořadí nabídek pro každého hodnotícího i pro všechny hodnotící najednou

5) Zpráva o posouzení nabídek - zápis hodnotící komise s určením pořadí hodnocených nabídek, dle kterého by mělo být následně přistoupeno k jednání o smlouvě o dílo

6) Oznámení - je slušností obeznámit uchazeče (jak úspěšného, tak neúspěšné) o výsledku Vašeho výběrového řízení; vhodným údajem k zveřejnění je rovněž nabídnutá cena uchazečů

Všechny dokumenty v jednom souboru ZIP můžete stáhnout ZDE.

Závěrem si dovolujeme tvrdit, že využitím uvedených vzorů nemohou být zástupci SVJ/BD napadáni třetími osobami za neobjektivnost při organizaci výběrového řízení, což se někdy stává. Výše uvedené návrhy vycházejí z metodiky o zadávání veřejných zakázek.

Pozn. v některých internetových prohlížečích je potřeba ke stažení kliknout pravým tlačítkem na odkaz a "Uložit odkaz jako".

Související články

Vlastníci - prověřte si toho, kdo vede vaše výběrové řízení