Důvody pro zateplení domu

Proč do toho jít ?

Mezi hlavní důvody pro zateplování bytových i nebytových domů můžeme zařadit zejména následující oblasti:

  • Tepelná úspora

Základním důvodem pro zateplování budov je zvýšení odporu obvodových stěn vůči pronikání tepla resp. chladu skrz tyto stěny. Zateplením obvodových stěn lze dosáhnou výrazné úspory nákladů na vytápění, kdy u menších objektů s větším počtem ochlazovaných stěn lze dosáhnout až 50 % úspory na vytápění oproti předchozí topné sezóně. Na základu dlouhodobých statistik můžeme konstatovat, že u větších mnohavchodových domech skutečná úspora klesá na hodnotu kolem 20 - 30 %. Zateplení však pouze neomezuje proudění tepla z interiéru do exteriéru, ale omezuje i proudění tepla z vnějšího prostředí do vnitřního v parných létech, čímž opět přispívá k zlepšení vnitřních podmínek.

  • Ochrana nosné konstrukce domu

Kontaktní zateplovací systém posouvá bod mrazu do izolantu vlastního systému, čímž výrazně omezuje vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci domu prostřednictvím obvodového pláště. Dochází tak k ochraně nosné a obvodové konstrukce před nepřízní klimatu a prodlužuje tak životnost domu.

                                    

  • Hygiena

Při správném provedení zateplení spojeného s výměnou oken, zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulováním otopné soustavy dochází k výraznému zvýšení vnitřní pohody bydlení, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a zamezení možnosti výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní, řas a mechů.

  • Estetika

Změna vnějšího vzhledu šedého typizovaného bytového domu je pro mnohé vlastníky tím zásadním argumentem pro provedení zateplení, jelikož se provedením vnějších probarvených omítek vymaní z uniformity okolí a  opatří svůj dům kabátem, který jim vyhovuje.

  • Tržní hodnota

Zvýšení pohody bydlení spojené s příjemným estetickým dojmem výraznou měrou přispívá k zvýšení tržní hodnoty budovy resp. bytových jednotek.

  • Hydroizolační funkce

Dobře provedený zateplovací systém a následné kvalitní oplechování typických i atypických detailů řeší problémy při průniku dešťové vody spárami mezi panely. Řemeslně provedené oplechování parapetů oken omezuje průsak vody v podparapetním prostoru a tím opět eliminuje vznik map, plísní a řas.

Pozn. Vyšší finanční náročnost provedení zateplovacího systému by měla být vyvážena argumenty pro zateplení, které uvádíme výše. Obecně lze říci, že na zateplení domu nelze v krátkodobém horizontu "našetřit" a mělo by být financováno zejména za využití různých bankovních úvěrů, dotačních titulů nebo výrazným přísunem financí např. z prodeje jednotek.

Související články

Vlastníci - prověřte si toho, kdo vede vaše výběrové řízení Vlastnosti zateplovacích systémů Mýty a pověry kolem zateplování