Vlastnosti zateplovacích systémů

Porovnání lepidel, stěrek a omítkovin mnoha výrobců z mnoha hledisek

Faktor difúzního odporu μ (-)

Látková bezrozměrná veličina vyjadřující relativní schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí se nazývá faktor difúzního odporu μ. Je poměrem difúzního odporu materiálu (odporu proti pronikání vodní páry materiálem) a difúzního odporu vrstvy vzduchu o stejné tloušťce za stejných podmínek. Pro vzduch je tedy faktor μ = 1. Se zvyšujícím se číslem faktoru difúzního odporu klesá množství vodní páry prostupující materiálem.

Čím vyšší faktor difúzního odporu, tím vyšší odpor pro propustnost vodních par.

Je žádoucí, aby faktor difúzního odporu vrstev zateplovacího systému směrem od interiéru nevrůstal, jelikož tím dochází k akumulaci vodních par ve skladbě stěny zejména v izolantu a k jejich následnému odpařování skrze omítkové vrstvy !!!

Udává, kolikrát je větší difúzní odpor nějaké látky, než stejně silná vrstva vzduchu za téže teploty.

Materiál stěrkové vrstvy

Faktor difúzního odporu (μ)

   Odolnost       proti rázu (J)  

Báze

Výrobce

StoArmat Classic

160 – 240

>10

akrylát. disperze = bezcementový materiál

   

Weber Therm Flex

105

60

disperze = bezcementový materiál

   

Viscoflex500

25 - 60

 

cement

 Capatect Minera Carbon

55

20

cement

Baumit StarContact

50

 

cement

        

Capatect 186M

45

-

 cement

         

Stomix Alfafix TIS

43,5 10 akrylát = bezcementový materiál

Stomix Alfafix S1

< 25

 

 

Sto Levell Uni/Duo +

Sto Baukleber

< 25

 


cement

 

   Baumit Pro
   Contact DC56

        < 25

 

        cement

Weber Therm Elastik

max. 20

>10

cement

Cemix 135

max. 20

 -

cement

   weber.therm.klasik

20

 

cement

Baumit NivoFix

18

 

cement

Baumit Pro Contact

18

>10

cement

Knauf Ritmospachtel

13

 -

cement

zdroj: webové stránky výrobců

 

Materiál

 Faktor  difúzního   odporu (μ)

 Koef. 
 prostupnosti  tepla (lambda)
W/m2K

   Grafické znázornění

Materiál

Faktor  difúzního  odporu   (μ)   

   Grafické znázornění

XPS

100

 0,035  Železobeton  29

EPS Perimetr

40 – 100

 0,034  Porobeton  6-10

EPS Grey

30 – 70

 0,032  Cihla plná  9

 Kooltherm 

35

 0,02  Keramické zdivo  7

EPS 70 F

30

 0,039  Vzduch 1

Minerální vata

1,2 – 1,5

 0,035  Dřevo  150
 
 

zdroj: webové stránky výrobců

 

Omítkovina

  Třída propustnosti ; μ    

Báze

 Výrobce 

  Capatect KD Reibputz

  V2: 150

  akrylát

   Capatect CapaStone

  V2; 150

   akrylátová pryskyřice  

  Baumit Granopor TOP

  V2 ; 110 – 140

  akrylát

  Cemix NRC

  V2 ; 130

   silikon  

  Weber.pas.akrylát

  V2 ; 100 - 120

  akrylát

  Stolit K

   V2 ; 90 - 100

   akryl. disperze     

  Stolit X-Black

   V2 ; 90 - 100

   polymerní disperze  

  Stomix Betadekor AD,AF 

   V2 ; ???

  akrylát

  Baumit Silipor Top

   V2 ; 90 - 100

  silikon

      

  Sto Silcolit

   V2: 70 - 80

  silikon

  Baumit Pura Top    V2: 70 - 80   akrylát

  Baumit Stellapor Top

   V2: 65 - 85

  silikon-silikát

      

  Weber. pas. silikon

   V2 ; 60 – 80

  silikon

  Capatect SH Reibputz

   V1: 78

  silikon

  Weber. pas. aquaBalance 

   V1 ; 60 - 80

  silikon

  Stomix Betadekor SIF

   V1: < 70

  silikon

  Baumit Silikon Top

   V1 ; 40 – 60

  silikon

  StoSil

   V1 ; 30 - 60

  silikát

  Baumit Silikat Top

   V1; 30 - 50

  silikát

      

  Weber.pas. silikát

   V1 ; 30 – 50

  silikát

  StoSilco

   V1: 40 - 50

  silikon

  Knauf Kbelorit

   V2: max. 25

  ???

  Capatect Si Reibputz

   V1 : 23

  silikát

  Baumit Open Top

   V2 ; 20 - 30

  silikon

      

  Baumit Nanopor Top

   V1 ; 20 - 30

  silikát

  Weber.pas.extraClean

   V1 ; 20 – 30

  silikon-silikát

  Capatect CarboPor

   V1 ; 20

  silikon

     

Závěr:   Obvodové stěny typického panelového domu je vhodné zateplovat buď fasádním polystyrenem o stejném faktoru nebo minerální „bezodporovou“ vatou. Následně doporučujeme aplikovat stěrkovou a omítkovou vrstvu o co nejnižším difúzním odporu tak, aby bylo zajištěno rychlé vysychání naakumulovaných vodních par v zateplovacím systému.
Bezcementové systémy a systémy s nízkou prodyšností vodních par nedoporučujeme z důvodu uzavření vodních par v zateplovacím systému, což může vést ke zvýšení vlhkosti obvodové stěny a vzniku nežádoucích plísní v interiéru.

Související články

Co je to tzv. "poplastovaný plech" ? Koroze titanzinkových prvků ve stavebnictví Odolnost zateplovacích systémů proti rázu