Jaký izolant na zateplení ?

Všeobecné informace o možných izolantech v zateplovacím systému

Naši předkové se při zateplování obydlí spoléhali na len, lišejníky, rákos, slámu, hlínu. Díky moderním technologiím máme dnes na výběr daleko větší počet materiálů, které udrží teplo v domě.

Tepelně izolační výrobky nalezneme na trhu ve formě sypké, desek, rolí či rohoží, které se liší skladbou materiálu, tloušťkou i postupem aplikace na konkrétní plochu.

Specifické izolace (foukaná a sypaná izolace)

Tzv. foukanou izolaci umožňují materiály na bázi celulózy, dřevovlákna, minerální vlny a polystyrenu. Slouží k zateplení hůře přístupných míst, v nichž je izolace klasickými postupy neproveditelná. Týká se to např. dutin trámových stropů, dvouplášťových střech, podkroví, apod..

Celulózová izolace Climatizer Plus pro izolaci od podlahy po střechu. Slouží i k zafoukání do dutin mezi stěnami, do stropu, střech. Materiál je přírodní, z novinového papíru s impregnací potravinářskou chemií.

Sypkou izolací se označují granuláty, většinou minerální, konopné, skelné. Podobně jako v případě foukané izolace se pneumaticky vhánějí do konstrukcí staveb.

Climastyren je foukaný grafitový polystyren pro zateplení konstrukcí. Pěnové perličky mají z výroby uzavřenou strukturu, čímž vzniká nenasákavý produkt.

 

Jaké materiály tepelně izolačních výrobků jsou nejrozšířenější a čím se vyznačují?

Pěnová izolace

Pěnový expandovaný polystyren (EPS)

patří k levnějším a nejpoužívanějším materiálům. Hodí se k celkovému zateplení domu, je lehký a nezatěžuje stavební konstrukci. Není dobré ho dlouhodobě vystavovat vlhku, také příliš neizoluje hluk. Koeficient prostupnosti tepla je 0,039 W/m2K. Materiál odolává mikrobiotickému napadení, neplesniví. Faktor difúzního odporu (průvzdušnost vodních par) je cca 30.

Jeho modernějším typem je tzv. šedý polystyren s příměsí uhlíkových nanočástic označovaný jako EPS 70 Grey, Greywall či Extrapor. Koeficient prostupnosti tepla je o něco příznivější, a to 0,032 W/m2K.

Při srovnatelné tloušťce má o 15 - 20 % lepší izolační účinek, protože grafit odráží teplo zpět ke zdroji – v zimě dovnitř, v létě ven.


Polystyreny na fasády se označují jako EPS F a na střechy EPS S, dle objemové hmotnosti EPS 70 - 250. Další značení se liší podle výrobce.

Extrudovaný polystyren (XPS) je o kategorii výše, a to nejen delší životností. Má vyšší pevnost v tlaku, nenasákne vlhkost, takže poslouží také ve spodní konstrukci jako hydroizolace. Koeficient prostupnosti tepla je 0,035 W/m2K.

Polyuretanová pěna (PUR) vyniká proti polystyrenu lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. PUR je ve formě desek, nebo pěn, které se aplikují stříkáním. Přilne na jakýkoli povrch. Má hydroizolační vlastnosti, minimální nasákavost. Koeficient tepelné vodivosti 0,021 W/m2K. Faktor difúzního odporu (průvzdušnost vodních par) je cca 73, tzn. hůře propustná.

Výsledek obrázku pro stříkaná pur pěna

 

Polyisokyanurátová pěna (PIR) je na rozdíl od PUR pěny tužší s uzavřenou strukturou, takže nepřijímá žádnou vlhkost. Má lepší požární vlastnosti. PIR pěna se dodává ve formě desek, které bývají oboustranně opatřeny různým povrchem, např. plastem či plechem. Hodí se pro zateplení plochých či šikmých střech. Koeficient prostupnosti tepla je 0,022 W/m2K. Faktor difúzního odporu (průvzdušnost vodních par) je 60.

Izolace do podlah DEKPIR FLOOR 022  30 mm  (2400x1200 mm)

Pěnové sklo se vyrábí z nového nebo recyklovaného skla. Vzniká za tepla z lisované skleněné moučky smísené s uhlíkovým práškem. Hmota je parotěsná, nenasákavá, nehořlavá. Využívá se díky své únosnosti do podlah, pdo základové desky, apod.. Koeficient teplené vodivosti 0,08 W/m2K.

Výsledek obrázku pro pěnové sklo

 

Minerální materiály

Díky příznivé ceně a vlastnostem patří mezi často používané tepelné izolanty dodávané ve formě rohoží mezi střešní krokve, na stropy nebo desek pro izolaci pochozích povrchů a zateplení fasád. Jsou vysoce paropropustné, nehořlavé, tlumící hluk, dovolují stavbě dýchat. Spolu s EPS 70F nejrozšířenější izolant pro zateplování budov. Koeficient prostupnosti tepla 0,035 W/m2K. Faktor difúzního odporu 1.

Skelná minerální vlna je vhodná k izolaci šikmých střech, hodí se do konstrukcí provětrávaných fasád, k zateplení podhledů, stropů. Snadno se tvaruje, je pružná. Koeficient tepelné vodivosti 0,032 W/m2K.

Unifit 032 (TI 132 U)

Přírodní izolace

Konopí je vhodné k zateplení vnitřních i vnějších stěn, stropů, podlah. Uplatní se jako mezikrokevní či nadkrokevní izolant. Může nahradit minerální vlnu. Patří k hojně využívaným technickým rostlinám, roste totiž velmi rychle. Koeficient tepelné vodivosti 0,039 W/m2K. Faktor difúzního odporu 1 - 2. Hořlavý materiál.

Tepelně izolační materiály z konopí se prodávají ve formě desek či rouna. Jsou pevné, paropropustné, nehrozí jim napadení škůdci ani hnilobou.

Len je tradiční surovinou pěstovanou v našich zeměpisných šířkách. Je vybaven nejbezpečnějším systémem obrany proti molům, protože neobsahuje žádnou živočišnou bílkovinu. Používá se k zateplení podkroví, stropů, fasád, k izolaci dělicích příček, podlah, zateplení obvodových stěn dřevostaveb. Dodává se ve formě rohoží. Koeficient prostupnosti tepla 0,039 W/m2K a průvzdušnost 5,7.

 

Související články

Vlastnosti zateplovacích systémů Odolnost zateplovacích systémů proti rázu