Dotovaný úvěr PANEL 2013 +

Poskytovaný úvěr od Státního fondu podpory investic s úrokem 2,49 % p.a. až na 30 let

Dotační program vypsaný Státním fondem podpory investic         

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Splácení až 30 let bez navýšení úroku.

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Žadatelé:          SVJ/BD v celé ČR, obce, města, FO, PO

Stav:                 příjem žádostí

Podání žádosti:  před realizací

Podmínky:       předmět oprav musí být dle přílohy A, pokud se neprokáže nepotřebnost opatření

                        dodavatel stavebních prací musí mít zaveden systém řízení ISO

                        zajištění úvěru (ručitelská prohlášení, vinkulace pojistného, zástavní smlouva)

                        odsouhlasení spoluvlastníky

                        splnění hodnot prostupnosti tepla U u všech konstrukcí nově není vyžadováno

Výše podpory (od 1.1.2022):

                                                                   úvěr za 2,49 % p.a.

 

Skutečná dotace:                       úspora poplatků na úrocích, úvěr max. 90 % způsobilých výdajů

Specifická dokumentace:

potvrzení projektanta k opravám dle části A přílohy k nařázení vlády 144/2014 Sb.

rozdělení ploch bytového domu

členění výdajů k nařízení vlády

energetické posouzení s vyčíslením úspory

Související články

Nová zelená úsporám 2014 - 2021 Nová Zelená úsporám - 2. výzva !!!