Dotovaný úvěr PANEL 2013 +

Poskytovaný úvěr od Státního fondu podpory investic s úrokem 0,5 % p.a. až na 30 let

Dotační program vypsaný Státním fondem podpory investic         

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Žadatelé:          SVJ/BD v celé ČR

Stav:                 příjem žádostí

Podání žádosti:  před realizací

Podmínky:       předmět oprav musí být dle přílohy A pokud se neprokáže nepotřebnost opatření

                        dodavatel stavebních prací musí mít zaveden systém řízení ISO

                        zajištění úvěru (ručitelská prohlášení, vinkulace pojistného, zástavní smlouva)

                        odsouhlasení spoluvlastníky

                        splnění požadované hodnoty prostupnosti tepla U u všech konstrukcí nebo splnění
                        průměrné hodnoty U v porovnání s referenční budovou

Výše podpory (od 1.9.2020):

                                                                   úvěr za 0,5 % p.a.

 

 

 

Skutečná dotace:                       úspora poplatků na úrocích, úvěr max. 90 % způsobilých výdajů

Specifická dokumentace:

potvrzení projektanta k opravám dle části A přílohy k nařázení vlády 144/2014 Sb.

rozdělení ploch bytového domu

členění výdajů k nařízení vlády

energetické posouzení s vyčíslením úspory

Související články

Pokračuje dotace pro bytové domy z IROP - 78. výzva Nová zelená úsporám pro PRAHU - 2. výzva