Ochrana rorýse obecného a jak na ni ...

Požadavky zákona o ochraně rorýse obecného a vysvětlení možností realizace zateplení při dodržení jeho ochrany

Dne 15.12.2009 bylo přijato NAŘÍZENÍ MHMP č. 18 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov s účinností od 1.1.2010.

Nařízení upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov s větracími otvory vedoucími do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které mohou sloužit jako hnízdiště rorýse obecného.


Obr. Rorýs obecný (Apus apus)

Pro účely tohoto nařízení se rozumí rekonstrukcí budovy stavební úpravy a udržovací práce obvodových stěn včetně atik, zejména zateplování a omítání, stavební úpravy a udržovací práce související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích, včetně montáže lešení potřebného pro tyto činnosti.

Nařízení se vztahuje pouze na rekonstrukce budov se zachovalými větracími otvory umožňujícími hnízdění rorýse obecného. Tuto podmínku splňují průchozí větrací otvory vedoucí do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které mají šířku či výšku větší než 3 cm (dále jen „větrací otvory“).

V hnízdním období rorýse obecného (tj. od 20. dubna až do 10. srpna kalendářního roku) nelze provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy.

Stavební firmy podnikající v oboru zateplování budov mají vzhledem ke klimatickým podmínkám stavební sezónu zhruba od 1.3. do 30.10., tzn. výše uvedená období se výrazně překrývají a tím dochází k citelném omezování stavební činnosti.

Jak se s tím lze vyrovnat:

a) opravu budovy naplánuji na výrobní etapy tzn. část po 10.8. a druhou část do 20.4.

                                                            

b) naplánuji realizaci tak, aby v období nehnízdění byla opravena část 6 m od horní hrany a v době hnízdění realizuji zbývající část objektu

  

c) provedení jednostranné uzávěry ze síťoviny (perlinky) v období před příletem rorýse obecného a po provedení revitalizace zprůchodnění větracích otvorů umožňujících hnízdění nebo osazení fasádních hnízdních boxů

  

Více o ochraně rorýse obecného a netopýrů se dozvíte v brožuře České ornitologické společnosti Z D E.

Související články

Co je to tzv. "poplastovaný plech" ? Koroze titanzinkových prvků ve stavebnictví Hromosvody bytových domů dle ČSN EN 62 305 Co je to požární výška objektu ?