Hromosvody bytových domů dle ČSN EN 62 305

Porovnání požadavků původní a aktuální normy

   V současné době platí nová evropská norma ČSN EN 62 305, která nahrazuje  předchozí ČSN 34 1390. Nová evropská norma ČSN EN 62 305 platí pro nově  instalované hromosvody od 1.12.2006. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno    přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle  staré normy ČSN 34 1390.                      

Hlavní rozdíly pro zákazníka mezi ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305 
                 ČSN 34 1390:                                              ČSN EN 62 305:
Svod na každých 30 m obvodu střechy          Svod na každých 15 m obvodu střechy
Maximální zemní odpor do 15 Ohmů              Maximální zemní odpor do 10 Ohmů
Revize každých 5 let                                       Revize každé 4 roky

Jaký materiál na hromosvod vybrat? 
AlSiMg – levný materiál, velmi lehký – nezatěžuje tolik střechy, bezúdržbový, doporučujeme
FeZn - nejlevnější materiál, nevýhodou je koroze a nutnost po čase hromosvod natřít ochranným nátěrem, nejnižší životnost ze zde popisovaných variant
Cu - bezúdržbový, nejdražší materiál, vhodný i do extrémně korozivních podmínek např. centra velkých měst
NEREZ – drahý materiál, podpěry a svorky možno kombinovat s AlMgS, Cu a FeZn 

Chcete nový hromosvod, zajistěte si projekt pro provedení hromosvodu ? 
Dle dnes platných norem ČSN EN je nutné mít na každou montáž nového hromosvodu projekt skutečného provedení. 

Chcete opravu nebo rekonstrukci stávajícího hromosvodu? 
U značně zkorodovaných součástí se provádí výměna stávajících prvků hromosvodu. U zkorodovaného ale funkčního drátu FeZn je možné provést pouze ochranný nátěr, který prodlouží životnost hromosvodu. Oprava či rekonstrukce by měla být vždy zakončena vystavením revizní zprávy o funkčnosti hromosvodu. Při provádění ETICS (kontaktního zateplovacího systému) vždy nahrazujeme původní svody hromosvodu novými vč. kotev.

Co je revize stávajícího hromosvodu? 
Jedná se o kontrolu, zda byly respektovány stanovené podmínky a dodrženy montážní postupy pro ochranu před bleskem. Je nutné zkontrolovat, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci zpracované podle norem ČSN EN, zda všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou porušeny korozí. Dále je nutné zkontrolovat zda všechny vodivé časti na střeše, jsou připojeny k hromosvodu, nebo dostatečně chráněny oddálenými jímači (včetně okapů, antén, komínů, atd.). Důležitým krokem revize hromosvodů je měření zemních odporů uzemnění. Nedostatečný zemní odpor je nutné snížit například tyčemi montované do země v blízkosti svodu tak, aby byl zemní odpor co nejnižší.

Související články

Vlastnosti zateplovacích systémů Co je to tzv. "poplastovaný plech" ? Koroze titanzinkových prvků ve stavebnictví Odolnost zateplovacích systémů proti rázu