Požár zateplení

Zákazníci se někdy dotazují, jak hoří zateplovací systém. Přinášíme konkrétní příklad vlivu požáru na ETICS panelového domu v menším městě v jižních Čechách.

Zateplovací systém byl založen do zakládacího hliníkového profilu v úrovni nadpraží sklepních oken, (plastové okno bylo neprodleně po požáru vyměněno, jelikož došlo k jeho destrukci):

Sokl byl zateplen extrudovaným nenasákavým polystyrenem:

Nad úrovní soklu byly v hlavní ploše zavěšeny ocelové konstrukce balkonů:

Zateplovací systém na soklové části byl lepen na obvodový rámeček a dva terče uprostřed každé desky:

Přestože požár zcela "vypařil" zateplovací systém soklu, zakládací profil zůstal neporušen a oheň se po fasádě s omítkou s indexem šíření plamene i=0 a přes zakládací profil nedostal na hlavní plochu zateplení:

Přestože žár poškodil zateplovací systém, teplota ohně nedosáhla takové úrovně, aby doško k destrukci ocelové konstrukce balkonu nad požárem, která má vyšší požární odolnost:

Z výše uvedených snímků je zřejmé, že zateplovací systém sice ohni nezvládne odolat, ale ten se za ani po povrchu systému nešíří dále. Tato vlastnost funguje pouze u systémových skladeb zateplovacích systémů !!!

Polystyren (EPS 70F, EPS 100 S, XPS, aj.) je z požárního hlediska zařazen do materiálů třídy reakce na oheň E - výrobky jsou schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného šíření plamene, přestože v ČR se používá pouze samozhášivý polystyren s retardéry hoření. Při požáru EPS sublimuje a taví se až uhasne.

Minerální vata (MW) je v třídě A1 - nehořlavé materiály, nepřispívající k růstu požáru a k vývoji kouře, jelikož je vyráběna z anorganické kamenné vlny.

Související články

Revize požární normy od 1.8.2016 Co je to požární výška objektu ? Jaký izolant na zateplení ?