Revize požární normy od 1.8.2016

POZOR změna normy mající vliv na izolant v systému zateplení

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád

Nová ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení je platná od 1.8.2016.
Norma zjednodušuje klasifikaci budov. Nerozhoduje již rok kolaudace.

Nejdůležitější změny:

 • 1. Budovy s požární výškou h > 22,5 m

  Celá fasáda se zateplovacím systémem s minerální vlnou (ETICS celek A1/A2, izolant A1/A2, is 0,0 mm/min.).
   
 • 2. Budovy s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

  a) Nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Pás nad oknem může být odsazen od nadpraží max. o 400 mm.
  b) Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) požární pás s šířkou min. 1500 mm všemi směry.
  c) Okolo oken a dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů až k požárnímu pásu u soklu.  
  d) Štítová stěna bez oken může být bez požárních pásů, ale od ostatních fasád musí být oddělena svislým požárním pásem s šířkou min. 900 mm.
  e) Na rozhraní objektů svislý požární pás s šířkou min. 900 mm.
  f) Stříšky a markýzy např. nad vchody s přesahem více než 300 mm musí být zatepleny minerální vlnou.
  g) Bleskosvod musí být ochráněn pruhem 250 mm na obě strany po celé délce vedení.

  Vzhledem k proveditelnosti a dodržení všech technologických zásad doporučujeme fasády s vysokým podílem minerální vlny zateplit pouze minerální vlnou.
   
 • Založení zateplovacího systému

    
   
 • 3. Budovy s požární výškou 0 < h ≤ 12 m

  Nad soklem průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Výjimku tvoří rodinné domy (budovy skupiny OB1), u kterých není tento pás nutný.
   
 • 4. Budovy s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní) Může být použit zateplovací systém s polystyrenem (ETICS celek B, izolant E, is 0,0 mm/min.).

Horizontální pásy nad okny a v založení systému je možné zaměnit za detail s vloženým rohovým profilem a dvojitou armovanou stěrkovou vrstvou dle Požárně klasifikačního osvědčené dle ISO 13785.

  

 

zdroj: http://www.knaufinsulation.cz/ 

Související články

Vlastnosti zateplovacích systémů Hromosvody bytových domů dle ČSN EN 62 305