Kozmíkova 1101, Praha 15

Kozmíkova 1101, Praha 15

příprava realizace
Systém zateplení: weber.therm.elastik E, tř. A
Objednatel: SVJ - Ing. Svoboda

II. - III.Q.2021Rozpočet: 31 000 000,-