Vliv zateplení na spotřebu tepla

Úspora tepla při zateplení fasády do 30 %, při zateplení fasády i střechy cca 46 %.

Vliv kontaktního zateplení objektu na spotřebu tepla pro vytápění

Pracovníci společnosti Rebu-stav s.r.o. zpracovali přehled spotřeb tepla pro vytápění pro některé objekty, které v minulosti revitalizovali její pracovníci.

Aby bylo porovnání co nejvíce vypovídající, nešlo porovnávat pouze nominální hodnotu spotřeby tepla, ale bylo nutné vnést do porovnání i vliv náročnosti topné sezóny, tzn. vliv klimatických podmínek na vytápění objektu. Pro potřeby vytápění pro prohřátí bytových domů jsme použili denostupňovou metodu.

 

Denostupňová metoda spočívá v měření průměrné teploty bytu, měření venkovní teploty a z rozdílu těchto teplot během topného období se vypočítávají topné jednotky, nebo-li denostupně.

Např. určitý byt, který má průměrnou vnitřní teplotu 20 °C, při průměrné venkovní teplotě 8 °C a době měření 24 hod. t.j. jeden den, systém zaregistruje 12 denostupňů.

Zdrojem dat pro určení denostupňů je web Českého hydrometeorologického ústavu.

Zdrojem dat pro určení spotřeby tepla jsou informace od zástupců objektů, kterým tímto děkujeme.

Příklad č. 1

Veronské náměstí 385 – 386, Praha 15

 

Porovnáme- li topné sezóny 2016 – 2017 a 2018 – 2019, které co do počtu denostupňů jsou téměř shodné, je zřejmá úspora tepla pro vytápění ve výši cca 26,4 %.

Příklad č. 2

V Lískách 1778, Praha – Krč

  

Porovnáme- li topné sezóny 2016 – 2017 a 2018 – 2019, které co do počtu denostupňů jsou téměř shodné, je zřejmá úspora tepla pro vytápění ve výši cca 42 %.

Příklad č. 3

Za Branou 1006, Dobříš

  

  

Porovnáme- li topné sezóny 2016 – 2017 a 2018 – 2019, které co do počtu denostupňů jsou téměř shodné, je zřejmá úspora tepla pro vytápění ve výši cca 42,6 %.

Závěr:

Z uvedených exaktních dat je zřejmé, že zateplením fasády je možné dosáhnout cca 25 - 30 % úspory nákladů na vytápění. Zateplí-li se i střešní plášť, bude úspora činit cca 40 - 45 % nákladů na vytápění.

Související články

Mýty a pověry kolem zateplování Důvody pro zateplení domu