Požadavky na zábradlí bytových domů

Zpřísnění požadavků na bezpečnost výplně zábradlí dle ČSN 74 3305

Požadavky na vnější zábradlí balkonů a lodžií v budovách s volným přístupem osob a dětí do 12 let

 

Výchozí normou pro ochranná zábradlí je ČSN 74 3305.

Zábradlí dle výplně rozlišujeme na:

 • plná – výplň bez otvorů
 • s výplní               
  • tyčovou
  • mřížovou
  • tabulovou
  • sloupkovou
  • kombinovanou

Ochranné zábradlí se prostorů s volným přístupem osob zřizuje tam, kde hloubka pádu převyšuje 500 mm při šíři min. 150 mm.

Nejmenší dovolená výška zábradlí je uvedena v tabulce:

Základním požadavkem na zábradlí v bytových domech je, že nesmí:

 • být jakákoliv mezera v zábradlí vyšší než 120 mm
 • být půdorysná mezera mezi volným koncem pochozí plochy a zábradlím více než 50 mm
 • být výška zábradlí nižší než hodnoty uvedené v tabulce výše
 • být do výšky 600 mm nad pochůznou plochou jiná výplň než plná či ze svislých tyčových či tabulových prvků
 • být osazena výplň zábradlí, která neodolá rázu min. 150 J.

 

Odolnost vůči rázu se stanoví rázovou zkouškou, kdy se z dané výšky spouští do plochy výplně normované těleso. Plné výplně vyhoví z podstaty materiálu, skleněné tabule je nutné touto zkouškou ověřit. Naše společnost obdržela pro svá zábradlí Protokol o rázové zkoušce skleněné výplně vyhovující ČSN.

Z hlediska uložení jsou (u zábradlí do bytových domů) skleněné tabule v převážné většině v rámu zábradlí čtyřstranně uloženy a nejsou na ně vyvíjena žádná další zatížení (např. od madla, zavěšených předmětů přímo do skla, apod.).

Zábradelní výplň podle PSP
Nařízení č.10/2016 rady hl.m. Prahy stanoví odlišné požadavky než norma ČSN 74 3305 na zábradelní výplň v prostorech určených pro děti, v budovách s více jak třemi byty, a v budovách s ubytovacími jednotkami. Zábradlí do výšky 0,6 m nad pochozí plochou musí být plné, nebo s výplní ze svislých tyčových či tabulových prvků.

Tato definice podle některých výkladů neumožňuje použití děrované výplně (tedy ani například tahokov), nebo síťové výplně. Dále nejsou do tohoto požadavku zahrnuty rodinné domy a domy s dvěma bytovými jednotkami. Vzhledem k tomu, že i v rodinných domech se mohou pohybovat děti bez dozoru, je žádoucí, aby i v těchto budovách byla zábradelní výplň řešena stejně jako v prostorech pro děti.

Dle typu skla může být dle ČSN 743305, přílohy C pro ochranu pádu osob použito pouze sklo:

 • vrstvené s vloženou fólií (např. typ Connex) - střepy neodpadávají, výplň stabilní
 • tepelně tvrzené - střepy jsou velmi valého rozměru, výplň vypadne
 • izolační - kombinované.

Typy použitelných skel

Pro zasklení, která mají splňovat požadavky na ochranu před pádem osob, mohou být použita následující skla:

 • sklo bezpečnostní vrstvené podle ČSN EN ISO 12543-1 v odolnosti 1B1 dle ČSN EN 12600;
 • prohřívané tepelně tvrzené bezpečnostní sklo podle ČSN EN 14179-1 pro použití jako výplň v zábradlí schodišť a šikmých ramp (mimo podest);
 • izolační skla podle ČSN EN 1279-5+A2 ve variantách (od strany nárazu):
    - vrstvené sklo + libovolná skla ve dvojskle nebo trojskle;

- tepelně tvrzené sklo (včetně skla prohřívaného) + vrstvené sklo;

- tepelně tvrzené sklo (včetně skla prohřívaného) + tepelně tvrzené sklo (včetně skla
                prohřívaného) + vrstvené sklo.

Pro účely výplně zábradlí je tedy nově nutné z uvedených typů skel použít pouze vrstvené sklo s třídou bezpečnosti 1B1 a lepší, kdy po nárazu tělesa vzniknou četné praskliny, avšak úlomky drží pohromadě a neoddělují se – stále tvoří zábradelní výplň, tzn. sklo 33.2 či 44.2.

zdroj: www.isotherm.cz

Související články

Vlastnosti zateplovacích systémů Co je to tzv. "poplastovaný plech" ? Hromosvody bytových domů dle ČSN EN 62 305